Verslag AV RiS van 13/12/2023

13-12-2023

Aanwezig : Piet Walravens (adoptiedorpen Roemenië), Rita Leuckx (gecoöpteerd),Valerie Van Saet (11.11.11),Fran Beyens (Oxfam), Dirk Brackenier (Oxfam), Guido Van Lierde (Broederlijk Delen),Martine Janssen (Togolaime), Chris Vanderdeelen (Pastoral Do Menor),Jaklien T'Serstevens (Togolaime), Chris Goven (Pastoral do Menor), Guido Kestens, (Unizo Dilbeek),Mieke Margot (Amoreira), Magda Coeckelberghs (Bagaya Kapelle)

Verontschuldigd : Karel Deridder, Jan Margot, Jef Valkeniers, Ann Poffyn
Verslag : Rita

Op de agenda :
1. Goedkeuring verslag vorige A.V. 6 sept. Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Werkingsverslag 2023 :

 • De Algemene Vergadering heeft 4X vergaderd in 2023
 • website werd gerealiseerd en gebruikt,
 • 2 nieuwe beachflags met nieuw logo aangekocht
 • Werelddorp werd georganiseerd met mooie affiche-was een succes
 • 5 gesprekken met de gemeente leverden niks op,
 • geen concrete resultaten voor participatietraject.
 • interne realisaties zijn positief,
 • de actieve deelname van de leden aan de Algemene Vergaderingen wordt als zeer positief ervaren.
 • er verschenen een aantal positieve persartikels.
  Hierbij nog een warme oproep aan de leden om onze website te stofferen met artikels
Voorstellen :
 • Op website de oplijsting van de activiteiten van onze leden plaatsen.
 • Werkingsverslagen van 6/09/23 en 13/12/23 van op de website plaatsen om onze dynamiek aan te tonen

3. Feedback sessies nieuw erkennings-en subsidiebeleid van de gemeente.

Koepelvereniging RiS zou als project kunnen worden beschouwd ?
Opmerking van Ann Poffyn (vooraf- schriftelijk) : "Wat misschien wel problematisch kan zijn, is het feit dat een vereniging enkel kan worden erkend als de hoofdwerking zich afspeelt in Dilbeek en vooral Dilbekenaren bevoordeelt.
Dat maakt de Internationale werking van onze (nieuwe) RIS opnieuw minder aanvaardbaar voor het huidige gemeentebestuur."
We bespreken deze opmerking en komen tot het besluit dat het nieuwe subsidiebesluit jammer genoeg helemaal niet interessant is voor onze projecten maar dat de R.i.S. als koepelvereniging een erkenning kan aanvragen.

4. Statuten ( en doelstellingen)

Voorstel van Piet om een brainstorming te doen samen met leden op een soort teamdag!
Salon (€ 7 per uur) en roze kamer (€ 4 per uur) zijn nog vrij op 16/03/24.
Hoe kunnen we onze doelstellingen concretiseren. (vb vijverfestival). Bestuur en geïnteresseerden uit A.V. welkom ! Memorandum : wat doen we er mee ?

BELANGRIJKE AFSPRAAK :
We laten de hoofdletters op banners, beachvlaggen, logo ... en in de teksten gebruiken we kleine "i" (R.i.S.). We schrijven zoveel mogelijk de naam voluit.

De A.V. geeft Groen licht voor de aangepaste statuten. (met dank aan de medewerkers ervan : Piet, Fran, Ann, Guido).

5. Memorandum

Voorstel omtrent art 3 : eerder een schepen rond duurzaamheid/internationale samenwerking (beleid) + operationeel aanspreekpunt.

Besluit : Piet overlegt nog met de andere raden

6. Voorbereiding volgende activiteiten op de agenda :

 • Januari 24 woensdag 24 januari : ondertekening van de in december goedgekeurde statuten.
 • Herverkiezing nieuw bestuur.
 • Bij uitnodiging AV januari 24 voegen we kandidaturen bij + goedgekeurde statuten. Het huidig bestuur is ontslagnemend maar alle leden stellen zich herverkiesbaar.
 • Voorjaar : Vorming door OXFAM : Dirk wacht nog op antwoord.
  Doelpubliek : pub via kalender, Cultuurraad, scholen, onze Ris leden,... pub kan ook via Uit in Vlaanderen.
 • Voorjaar :
  Voorstel bezoek aan de Moskee :deelnemen aan één van hun volgende evenementen)
 • Zaterdag 16/03/2024 : brainstormdag in Kasteel Lamotte 10 -16 u
 • Vijverfestival : Dirk vroeg of samenwerking mogelijk was : positief antwoord : 2 à 3 kraampjes naast elkaar mogelijk. Ze bestelden reeds schuimwijn en wijn voor volgend jaar. Kubussen van de SDG's huren vb in Halle ?
 • Juni of September 24 Verkiezingsdebat : wie wat wanneer ? ism Cultuurraad en Seniorenraad ?
  Er wordt er één georganiseerd door Gecoro in januari 24.
 • Juli of Augustus Zomercafé 2024
 • Dag van de Dilbekenaar zaterdag 1 juni 2024 invulformulier invullen voor 1/02/24 ! ism Fedasil
 • Vijverfestival : 12-13-14 juli 2024
 • September : Zondag 8 september Werelddorp in Huisje Mostinckx !
 • Oktober 2024 Fairtradeweek : voorstel : film ism team kunsten en Faircafé na de film die door hen geprogrammeerd werd.

7. Toertje Rond en stavaza van de projecten

 • 28 /04 etentje Jaarlijks eetfestijn (van wie ?)
 • 24/02 Eetfestijn Togolaime -parochielokalen Sint Anne Pede volgende groep 30 leerjongens gestart aan opleiding –
 • In april gaan Martine en Jaklien terug naar Togo.
 • Bagaya kapelle : Laatste fase in het waterproject – bedoeling dat de bewoners nu zelf de watermaatschappij beheren – er zal een plechtige inauguratie zijn.
  Bagaya viert in 2024 zijn 25 jarig bestaan !
 • Oxfam : er werden veel klassen (3de of 5de leerjaar) ontvangen rond week Fairtrade .
  5 scholen hielpen mee aan Fair Friday. (10% aankoopbedrag consumenten werd gedoneerd aan scholen). Mooie kerstcadeau's in de winkel, men zegge het voort!
 • Broederlijk Delen : culinair Solidair in maart 24. Guido blijft voorlopig nog. In Savio wordt momenteel niemand gevonden.

Data volgende algemene vergaderingen 2024 :

 • woe 24 januari
 • woe 29 mei
 • woe 18 september
 • woe 18 december

telkens in Westrand