Bagaya - Kapelle

Bagaya-Kapelle (Sint-Ulriks-Kapelle) ondertekende in 1989 een vriendschapscontract met Bagaya, een dorp in Zuid-Senegal en wil:

  • de inwoners van Sint-Ulriks-Kapelle informeren over de concrete levensomstandigheden van de inwoners in Bagaya;
  • een band van solidariteit smeden tussen de beide dorpsgemeenschappen;
  • zinvolle ontwikkelingsprojecten in onderling overleg ondersteunen.

Contact:

Facebook: www.facebook.com/BagayaKapelle
E-mail: kapelle.bagaya@gmail.com