Verlanglijst RiS naar politiek Dilbeek 2025-2031

18-01-2024

Onze 10 geboden naar politiek Dilbeek 2025 - 2031

 1. Het expliciet erkennen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen als referentiekader voor het beleid. Dit betekent dat elke beleidsbeslissing in overeenstemming is met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en dat er voldoende aandacht is voor beleidscoherentie ter zake.

 2. Het in stand houden en verder ontwikkelen van een Mondiaal beleid met een schepen voor Internationale Solidariteit die een coherent beleids- en actieplan ter zake voorstelt en verdedigt.

 3. Het voorzien van een schepen die het Mondiaal beleid kan opvolgen en ondersteunen en verder ondersteund wordt door collega's binnen Groep Dilbeek.

 4. Het opzetten van een beleid overschrijdende werkgroep om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te implementeren in het gemeentelijk beleid met deskundigen van verschillende teams en leden van adviesraden/koepelverenigingen.

 5. Het erkennen, ondersteunen en nauw samenwerken met een dynamische RiS, die de burger informeert, sensibiliseert en activeert en internationale solidariteit coördineert via de aangesloten leden en door steun aan individuele acties.

 6. Het begroten van het budget om internationale solidariteit te garanderen.

 7. Een migratiebeleid met ondersteuning op materieel en menselijk vlak van vluchtelingen, migranten en mensen zonder papieren die voor korte of langere tijd in de gemeente verblijven. Bestaande samenwerkingen met derde partijen die interculturele ontmoetingen stimuleren en oefenkansen voor het Nederlands uitbreiden, zorgen hierbij voor noodzakelijke omkadering.
  In de communicatie naar de burger hebben we meer oog voor de diversiteit van ons aanbod.

 8. De gemeente voert een duurzaam en eerlijk aankoopbeleid dat een eerlijke handel met onder meer het Zuiden garandeert met aandacht voor de korte keten en circulaire economie. Er wordt rekening gehouden met sociale, ecologische en economische voorwaarden voor de producent.

 9. Een herbevestiging van haar Fair Trade engagement.

 10. Een constructieve samenwerking en communicatie stimuleren tussen de verschillende individuen, verenigingen, herbevestigde adviesraden en bestuursorganen om zo de verbinding tussen mensen en de participatie van de burgers aan te wakkeren.