Solidariteitspakketten

28-02-2024

SAMEN VOOR RECHTVAARDIGHEID WERKT AANSTEKELIJK

Beste mensen,

Broederlijk Delen voert al meer dan 60 jaar campagne voor een rechtvaardige verdeling van de rijkdommen van moeder aarde, hier en in het Zuiden. Delen en herverdelen is dé hefboom om ons economisch, sociaal en ecologisch systeem te veranderen. Dit jaar roept Broederlijk Delen ons opnieuw op om als 'activist' mee te werken aan de 25% revolutie. Met uw bijdragen ondersteunt Broederlijk Delen concrete projecten in samenwerking met lokale partnerorganisaties.

Dit jaar gaat de aandacht in het bijzonder naar systeemverandering in het landbouwbeleid in Congo. Broederlijk Delen zorgt niet alleen voor financiële steun aan de plaatselijke organisaties maar ook voor politieke druk op de beleidsmakers en op de economische actoren op nationaal, Europees en internationaal niveau.

Het achtergronddossier van Broederlijk Delen, met grondige analyses en concrete voorstellen is super interessant. Ga naar de website www.broederlijkdelen.be om de rijk gedocumenteerde dossiers over de campagne in te kijken; zo krijg je een beter zicht op de complexe problemen van de boeren in Congo én op de kansen voor meer rechtvaardigheid.

We bieden u opnieuw 2 SOLIDARITEITSPAKKETTEN aan met producten uit de Wereldwinkel. Uw steun gaat naar projecten in het zuiden zowel van Broederlijk Delen als van de Wereldwinkel. U kan een of meer pakketten bestellen en er bijvoorbeeld eentje doorgeven als geschenk. Zo wordt u zelf ook een deler. Een eventuele vrije bijdrage gaat ook naar Broederlijk Delen.