RIS wordt RiS

27-06-2023

Raad voor Internationale Samenwerking wordt Rechtvaardig in Samenwerking

De gemeente Dilbeek is bezig met het uitwerken van een vernieuwd participatiebeleid. Naar aanleiding daarvan wordt de werking van de huidige adviesraden binnen de gemeente in vraag gesteld. Ook het bestaan van de Raad voor Internationale Samenwerking wordt in vraag gesteld waardoor deze raad geen subsidies meer zal ontvangen om te verdelen onder de aangesloten verenigingen. De gemeente Dilbeek werkt momenteel aan een nieuw subsidiebeleid waarvan de details nog niet bekend zijn.

Daarom is de RiS geen adviesraad meer maar wordt het een koepelvereniging waarbij RiS een koepel wil zijn voor alle Dilbeekse verenigingen en inwoners die sociale projecten steunen in de wereld m.b.t. Internationale Samenwerking.

Zie ook Over ons