Faire Gemeente

03-06-2024

INSPIREER POLITICI MET EEN MEMORANDUM
Werk samen aan een Faire Gemeente én een Faire Wereld.

Memoranda als wegwijzer

In dit verkiezingsjaar worden er door heel wat middenveldorganisaties en NGO's memoranda geschreven. Dit zijn aanbevelingen voor de nieuwe bestuurders en coalities die na de verkiezing hun beleid moeten vormgeven. We hopen dat het hen helpt en inspireert om een lokaal beleid te ontwikkelen met aandacht voor een mondiale, ecologisch duurzame en faire samenleving en
wereld.
De memoranda van 11.11.11, VVSG en het Trade for Development Centre vormen voor Faire Gemeente de basis van ons eigen memorandum. We raden ze dan ook ten stelligste aan om te lezen.

Ook jij kan met deze memoranda aan de slag om je lokale - huidige en toekomstige - mandatarissen de juiste weg te wijzen.