Verenigingen

11.11.11 - comité Dilbeek

Het 11.11.11. Comité van Dilbeek sluit volledig aan bij de werking van de nationale vzw 11.11.11, die staat voor steun aan en samenwerking met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Daarnaast doet 11.11.11 ook aan beleidsbeïnvloeding en probeert de organisatie als Noord-Zuidbeweging te wegen op beslissingen van overheden, instellingen en bedrijven.

Contact :

Adoptiedorpen Roemenië

ADR-Dilbeek bekommert zich al meer dan 20 jaar over het adoptiedorp van de gemeente Dilbeek in Roemenië. Oorspronkelijk ging vooral noodhulp naar Cehu Silvaniei, maar gaandeweg werd deze omgezet in meer structurele hulp ten bate van heel de bevolking van Cehu. Er gaat vooral aandacht naar de uitbouw en het moderniseren van de 2 scholen, de kinderdagverblijven, het weeshuis, het ziekenhuis, het dispensarium, het gehandicaptentehuis en de jeugdclubs. In 2009 werd in samenwerking met het gemeentebestuur gestart met een gezondheidsraad. In 2011 werd een vereniging voor lokale ontwikkeling opgericht, waarvoor o.a. een ruim vrijwilligersnetwerk moet worden uitgebouwd.

Contact :

Amnesty International Vlaanderen - Schrijfkern Dilbeek


Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie.

Activisten worden gedreven door verontwaardiging over ernstige mensenrechtenschendingen en door hoop op een wereld waarin alle mensenrechten werkelijkheid zijn voor alle mensen.

Wereldwijd vormen groepen de ruggengraat van Amnesty International. Ook in Dilbeek en omgeving zijn er Amnesty-groepen actief.

Amnesty-groepen organiseren evenementen, schrijfavonden, lezingen enz. Heb jij ook zin om je aan te sluiten bij zo'n groep, aarzel niet en neem gerust contact op.

Contact :
Pieter Geeurickx (Actiegroep) - pieter.geeurickx@telenet.be

Anne De Geyter (Schrijfgroep) - andegeyter1957@gmail.com

website: www.aivl.be

Bagaya - Kapelle

Bagaya-Kapelle (Sint-Ulriks-Kapelle) ondertekende in 1989 een vriendschapscontract met Bagaya, een dorp in Zuid-Senegal en wil:

  • de inwoners van Sint-Ulriks-Kapelle informeren over de concrete levensomstandigheden van de inwoners in Bagaya;
  • een band van solidariteit smeden tussen de beide dorpsgemeenschappen;
  • zinvolle ontwikkelingsprojecten in onderling overleg ondersteunen.

Contact:

facebook: www.facebook.com/BagayaKapelle

website: home.scarlet.be/bagaya-kapelle

Broederlijk Delen Federatie Dilbeek

Broederlijk Delen is een derde wereldorganisatie die werkt aan solidariteit over de grenzen heen door steun aan projecten, bewustmaking en sensibilisering hier bij ons, politieke actie en informatie.

Contact:

Website : www.broederlijkdelen.be

C-re-a.i.d. vzw

C-re-aid vzw, actief in Tanzania, bestaat sinds 2012 en wil een plek creëren waar mensen binnen handbereik een betaalbare en duurzame bouwcultuur kunnen implementeren. De betrokkenheid van lokale actoren, het gebruik van duurzame lokale materialen, zoveel mogelijk realiseren met zo weinig mogelijk middelen, zijn essentieel om de projecten een duurzaam karakter te geven.

Vele Tanzanianen hebben te kampen met niet duurzame, ongezonde en weinig ecologische huisvestingen. Deze context leidt tot fysieke en sociale problemen die op hun beurt tot armoede kunnen leiden. C-re-aid onderzoekt de mogelijkheden om met architectuur deze uitdagingen aan te pakken. Door onderzoek en een innovatief en creatief ontwerp kunnen ecologische betaalbare woningen met lokale materialen en diverse bouwtechnieken gecreëerd worden. Deze moeten de stijgende vraag naar behuizing met moderne invloeden, waarbij het traditionele, duurzame en gezonde karakter verdwijnt, indijken.

Daarnaast rijst het aantal afgestudeerde architecten in grote aantallen, waarvan een grote meerderheid kiest voor een carrière in "luxe architectuur".

Als internationale NGO wil c-re-aid hier verandering in brengen door jonge architecten in contact te brengen met ontwikkelingsarchitectuur.

C-re-aid vzw,
Kloosterstraat 211, 1702 Groot-Bijgaarden, Belgie

C-re-aid NGO
P.o. box 8817, Moshi, Tanzania

info@c-re-aid.org

www.c-re-aid.org

https://www.facebook.com/C-re-aid-125537207594702/

DUO-UNIZO Dilbeek

DUO wil in hoofdzaak alle ondernemers uit de Dilbeekse regio samenbrengen en zo een platform creëren waar ervaring en kennis uitgewisseld worden, een spreekbuis zijn naar nationale en lokale politiek en door middel van informatie en opleidingen ondernemen in Dilbeek stimuleren.

DUO is tevens ambassadeur van de ngo TRIAS.
Trias versterkt boeren en ondernemersorganisaties in Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Met bedrijfsadvies, opleidingen en financiële ondersteuning.

Afgevaardigden:
- Guido Kestens - guido.kestens@telenet.be
- Frans Van Laere - fransvanlaere@hotmail.com
- Ben Trap - ben.trap@optiektrap.be

Grenzeloos Milieu vzw

Grenzeloos Milieu is een non-profit vereniging ten voordele van het grenzeloze (!) milieu én de arme bevolking in Indonesië via begeleiding van afvalbeheer en geboortebeperking.

Contact

www.grenzeloosmilieu.org


.

Hand in Hand voor Loto vzw

Hulpverlening op medisch-sociaal en opvoedingsvlak aan de bevolking van Loto, provincie Lomela, DR Congo door het sensibiliseren en mobiliseren van de bevolking in de Westerse wereld.

Contact:

Joséphine Mutshembe (voorzitter) -  josephinemutsh@yahoo.fr

Kinderdorp Morgenster Amoreira

De 'Dilbeekse vrienden van Kinderdorp Amoreira' zet zich in voor kinderen die door eigen familie verlaten zijn en op aanvraag van de jeugdrechter in het kinderdorp opgenomen worden. Zij krijgen er kansen om in gezinsverband op te groeien tot verantwoordelijke volwassenen.

Contact :

Kurukshetra vzw

Kurukshetra is een vereniging met humanitair doel. Ons hart gaat vooral uit naar mensen die verlaten zijn of verstoten omwille van een ziekte of handicap. We dragen bij tot het creëeren van een menswaardig bestaan voor de melaatsen, zieken en de minst bedeelden in de Regio Uttarakhand - Himalayas Kurukshetra vzw werd opgericht in 1996 en werkt sindsdien samen met Kuru Kshetr Mandal,een coöperatieve van 4 melaatsengemeenschappen in Noord-India.

Wij ondersteunen hun pogingen om opnieuw te integreren in de samenleving en om hun menswaardigheid terug te vinden. Door de weefwerken te verkopen, die ze met zoveel zorg maken, kunnen ze in hun eigen onderhoud voorzien. Sivananda Home, een tehuis en opvangcentrum voor zieke en stervende daklozen kan sinds 2003 op onze financiële steun rekenen. Village Aid is een project voor ambulante medische hulp in de Himalayas. Kurukshetra draagt bij voor de wedde van de dokter die vier keer per week raadpleging geeft in afgelegen bergdorpen.
In 2011, 2012 en 2013 financiert Kurukshetra de bouw en inrichting van een Medisch- Sociaal Centrum dat ten goede komt aan de arme landbouwbevolking in het hooggebergte.

Contact :Website : www.kurukshetra.be

Pastoral Do Menor de Alagoinhas

Missio steunt het project "Pastoral Do Menor de Alagoinhas-Brazilië", opgericht door Itterbeekenaar Freddy Goven.

Missio wil de lokale bevolking en meer speciaal de straatkinderen een menswaardiger bestaan geven.

Contact:

Website : nbpastoral.alfapapatwo.be


Oxfam Wereldwinkel

WERELDWINKEL DILBEEK fungeert als ontmoetingsplek, zowel als actieve winkel in de handelskern van Dilbeek als op tal van activiteiten buiten de Wereldwinkel.

Het hele jaar door zetten tientallen Dilbeekse vrijwilligers niet enkel de Wereldwinkeldeur open maar zetten zij ook diverse acties op in de hele gemeente om zo de Dilbekenaar bewuster te maken van lokaal en internationaal onrecht.
Onze Wereldwinkel doet niet enkel aan promotie van Fair-Trade-producten uit het Zuiden om het lot van miljoenen boeren te verbeteren, maar is ook meer betrokken bij het promoten van streekproducten en Korte Keten, met oog voor de noden van onze producenten hier.
Oxfam Wereldwinkel Dilbeek wil een verbindend element zijn tussen alle RIS-verengingen door diverse samenwerkingen op te zetten.
De Wereldwinkel is ook de bezieler van de Fair Trade werkgroep in onze gemeente Dilbeek.
Tot slot is Wereldwinkel Dilbeek zeer actief in scholenwerking, waar zowel met hogeschool Odisee, de 2 secundaire scholen als met alle lagere scholen in de gemeente samenwerkingen worden opgezet.

Oxfam Wereldwinkel Dilbeek wil een verbindend element zijn tussen alle RIS-verengingen door diverse samenwerkingen op te zetten.
De Wereldwinkel is ook de bezieler van de Fair Trade werkgroep in onze gemeente Dilbeek.
Tot slot is Wereldwinkel Dilbeek zeer actief in scholenwerking, waar zowel met hogeschool Odisee, de 2 secundaire scholen als met alle lagere scholen in de gemeente samenwerkingen worden opgezet.

Iedereen welkom in Oxfam Wereldwinkel Dilbeek, als klant of misschien ook als vrijwilliger?

Adres: Kasteelstraat 26, 1700 Dilbeek

Contact bij voorkeur via email: Dilbeek@OWW.be
Tel: 0497/51.76.75
Voorzitter: Dirk Brackenier
RIS-afgevaardigde: Anne Poffyn

Sem Terra Bodegem

Sem Terra Bodegem steunt bewustmakingsacties onder landloze boeren en ondersteunt actief projecten van MST (Movimento dos Trablhadores Rurais Sem Terra) in de deelstaat Paraiba (Brazilië).

Onderzoeksprogramma's, cursussen en praktische vorming, uitwisseling van ervaring onderling geven deze boeren en landbouwers een solide basis.

Brazilië en MST (Movimento dos Trablhadores Rurais Sem Terra)
In haar 22-jarig bestaan is MST uitgegroeid tot een beweging die 560.000 landloze families in 23 verschillende deelstaten van Brazilië ondersteund. Ze groepeert arme families op het platteland die opkomen voor de landbouwhervorming en een alternatief maatschappijmodel via 'acampamentos' (tentenkampen) en assentamentos (nederzettingen).
MST zorgt naast een ondersteunde grondherverdeling eveneens voor een continue vorming en een platform voor de armsten onder de Brazilianen.
Vele nederzettingen, "assentamentos" verrichten uitstekend werk en geven mensen uitzicht op een beter bestaan met werkzekerheid, voedselzekerheid en huisvesting.MST-Semterra Bodegem:
Eén van de regio's waar MST werkt is de regio "Paraiba".
MST steunt in die regio 42 nederzettingen met in total 2.500 families.
Met onze steun zorgen we voor ondersteuning van vormingsprojecten in o.a. gezondheidszorg, ecologische duurzame landbouw binnen deze regio.

Contact :Website : www.mst.org.br

Siddartha

Steun in Addis Abeba, Ethiopië van zwakkeren in onze maatschappij, gehandicapten , alleenstaanden, drugsgebruikers, vluchthuizen voor vrouwen met een zevental projecten.

Bezieler is Gust Lauwrijsen die priester is van de orde van de broeders van liefde.

Voorzitter: Wilmaers Roger - roger.wilmaers@live.be
Secretaris: Wilmaers Mieke - miekewilmaers@hotmail.com

Website: https://www.siddartha.be/nl