Solidariteit Savio

met Bangui en Kaga-Bandaro

Het comité Bangui steunt Pater Bert, die sedert 1994 twee parochies, twee scholen, een jongerencentrum en een dispensarium begeleidt in Golabadja en Damala in de doodarme Centraal-Afrikaanse Republiek.
In deze streek heerst een enorme nood aan onderwijs en gezondheidszorg.
Deze steungroep werd opgericht door een paar oud-Chiroleden van pater Bert.

Contact :