Kurukshetra vzw

Kurukshetra is een vereniging met humanitair doel. Ons hart gaat vooral uit naar mensen die verlaten zijn of verstoten omwille van een ziekte of handicap. We dragen bij tot het creëeren van een menswaardig bestaan voor de melaatsen, zieken en de minst bedeelden in de Regio Uttarakhand - Himalayas Kurukshetra vzw werd opgericht in 1996 en werkt sindsdien samen met Kuru Kshetr Mandal,een coöperatieve van vier melaatsengemeenschappen in Noord-India.
Wij ondersteunen hun pogingen om opnieuw te integreren in de samenleving en om hun menswaardigheid terug te vinden. Door de weefwerken te verkopen, die ze met zoveel zorg maken, kunnen ze in hun eigen onderhoud voorzien. Sivananda Home, een tehuis en opvangcentrum voor zieke en stervende daklozen kan sinds 2003 op onze financiële steun rekenen. Village Aid is een project voor ambulante medische hulp in de Himalayas.
Kurukshetra draagt bij voor de wedde van de dokter die vier keer per week raadpleging geeft in afgelegen bergdorpen.
In 2011, 2012 en 2013 financiert Kurukshetra de bouw en inrichting van een Medisch- Sociaal Centrum dat ten goede komt aan de arme landbouwbevolking in het hooggebergte.

Contact :

Website : www.kurukshetra.be