Hand in Hand voor Loto vzw

Hulpverlening op medisch, sociaal en opvoedingsvlak aan de bevolking van Loto, provincie Lomela, DR Congo door het sensibiliseren en mobiliseren van de bevolking in de Westerse wereld.

Contact: